O NAS

Stowarzyszenie Społeczno – Ekologiczne „Zwierzęcy telefon Zaufania” jest organizacją pozarządową, która w Szczecinie i okolicach działa już od 1997 r. W 2000 r. Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane, a od 2005 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Stowarzyszenie nie istniałoby bez zaangażowania ludzi i otoczenia.

Zwierzęcy Telefon Zaufania to:

15 osób działających „na pełnych obrotach”- są to ludzie wyłapujący koty znajdujące się w potrzebie, ludzie wożący je na kastrację, leczenie, dokarmiających je w ich rejonie bytowania.

– do Stowarzyszenia należy 6 Domów Tymczasowych , w tym również Dom Spokojnej Kociej Starości, Koci Żłobek, które AKTYWNIE szukają nowych, kochających domków dla swoich kocich podopiecznych. Liczba Domów Tymczasowych jest ruchoma. Jest zwiększana, gdy zachodzi potrzeba zajęcia się większą ilością kotów w jednym czasie.

– Zwierzęcy Telefon Zaufania to również 30 osób prywatnych stale dokarmiających koty wolno żyjące w miejscu ich bytowania. Są to tzw. karmiciele. Staramy się takie osoby wspierać zakupem karmy oraz opłacając opiekę weterynaryjną zwierząt, które jej potrzebują.

– Nie możemy również zapomnieć o 15 zadeklarowanych sympatyków Zwierzęcego Telefonu Zaufania, tzw. wolnych strzelców (karmicieli, opiekunów kotów wolno żyjących), którzy na własną rękę szukają sposobów finansowania. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, wspieramy mentalnie i finansowo jeśli zachodzi taka konieczność.