JAK DZIAŁAMY?

Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest poprawa losu bezdomnych zwierząt żyjących wokół nas.
Nasza pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie ludzie dobrej woli, którymi staramy się otaczać.

REALIZACJA CELU GŁÓWNEGO możliwa jest poprzez kilka realizowanych każdego dnia punktów:
– kastracja kotów wolno żyjących
(http://ztz.org.pl/kastracja-kotow-wolno-zyjacych/ )
– leczenie kotów wolno żyjących
(http://ztz.org.pl/leczenie-kotow-wolnozyjacych/)
– dokarmianie kotów wolno żyjących
(http://ztz.org.pl/dokarmianie-kotow-wolnozyjacych/)
– prowadzenie Domów Tymczasowych
(http://ztz.org.pl/domy-tymczasowe/)
– organizowanie zbiórek karmy oraz akcesoriów niezbędnych do opieki nad zwierzętami
(http://ztz.org.pl/zbiorki-karmy-i-akcesoriow/)
– zbiórki finansowe na portalach pomocowych typu: Ratujemy Zwierzaki, Pomagam…
(http://ztz.org.pl/zbiorki-na-portalu-ratujemy-zwierzaki/)
– prelekcje, spotkania, pogadanki w szkołach i przedszkolach
(http://ztz.org.pl/prelekcje-spotkania-pogadanki/)
– interwencje, negocjacje, ugody
(http://ztz.org.pl/interwencje-rozmowy-ugody/)
– udział w akcjach innych organizacji
(http://ztz.org.pl/udzial-w-akcjach-innych-organizacji/)
– organizowanie konkursów dla dzieci
(http://ztz.org.pl/konkursy-dla-dzieci/)
– akcja ZIMA
(http://ztz.org.pl/akcja-zima/)