Kastracja kotów wolno żyjących

Kastracja kotów wolno żyjących to jeden z podstawowych celów naszego Stowarzyszenia.
Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących jest niezmiernie ważne. Powstrzymywany jest niekontrolowany rozród dzikich zwierząt, a młode kocięta nie giną z głodu, zimna i chorób.

Dzięki współpracy z miastem Szczecin jaką wraz z innymi organizacjami podjęliśmy, możliwe jest przeprowadzenie wielu kastracji zwierząt wolno żyjących na koszt miasta. Bardzo odciąża to nasz i tak napięty do granic możliwości budżet.

Jednak wciąż duża część kastracji (głównie w sezonie jesienno – zimowym, kiedy wyczerpany zostaje już limit kastracji narzucony przez miasto) zostaje wykonana na nasz koszt.

Od roku 2018 udało nam się podjąć współpracę z MOPSiK-iem (MOPSiK – Międzyorganizacyjny Ogólnopolski Program Sterylizacji i Kastracji). Dzięki tej współpracy w listopadzie 2018 r. udało nam się wykastrować W CIĄGU 1 DNIA aż 42 koty (kocurki i kotki)! Akcja była wspaniała! Wzięło w niej udział wielu wolontariuszy na codzień współpracujących z różnymi organizacjami z całego miasta.
Po rozmowach z MOPSiK-iem wiemy już, że współpraca kontynuowana będzie również w kolejnych latach.
Najbliższa akcja przewidziana jest na maj 2019 r. Kolejna zaś na październik 2019 r.

Fotorelacja z akcji współorganizowanej z MOPSiK-iem znajduje się tutaj:
http://ztz.org.pl/?page_id=170

Zwierzęcy Telefon Zaufania wypożycza również, NIEODPŁATNIE, klatki pułapki i transporterki, osobom prywatnym, które zgłaszają chęć pomocy w sterylizacji kotów np. na terenach działkowych!